FAZUP EU

hp-presentation-du-probleme

Visste du? 90 % av din daglige eksponering for bølgene kommer fra smarttelefonen din!
Bølger er farlige, spesielt for gravide kvinner og barn, som absorberer opptil 10 ganger flere bølger enn voksne! Og hva blir konsekvensene for dem om 10, 20 eller 30 år? Risikoene er mange:
Verdens helseorganisasjon (WHO) har klassifisert disse bølgene som mulig kreftfremkallende. Usynlig, men allestedsnærværende, beskyttelse mot skadelige bølger er avgjørende.