FAZUP EU

Generelle salgsbetingelser

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG

Betingelser for tilbudet "1 oppdatering tilbys" :

Hver bestilling vil motta 1 ekstra gratis Fazup-oppdatering.

Leveringstidene kan varierer i henhold til gjeldende begrensning knyttet til Covid19-pandemien. La Poste garanterer ikke lenger de vanlige leveringstidene.

Tilbudet er gyldig fra 26.05.2020 til 15.06.2020, med forbehold om tilgjengelige beholdninger og kan fornyes.

ARTIKKEL 1 - Anvendelsesområde

Disse generelle salgsbetingelsene gjelder, uten begrensninger eller forbehold for hele salget som er gjennomført av PatchFazup ("selgeren") nær forbrukere og ikke-profesjonelle kjøpere ("Kundene eller Kunden"), som ønsker å skaffe produktene som er foreslått med salg av selgeren ("Produktene") på PatchFazup-nettstedet. De spesifiserer spesielt betingelsene for bestilling, betaling, levering og administrasjon av mulige returer av produktene bestilt av kundene.Produktene som tilbys med salg på Internett-siden PatchFazup er følgende:

BESKRIVELSE AV PRODUKTENE
Hovedegenskapene til produktene og spesielt spesifikasjonene, illustrasjonene og indikasjonene på produktenes dimensjoner eller kapasitet er presentert på PatchFazup-nettstedet.

Kunden må ta det til etterretning før enhver bestilling.

Valget og kjøpet av et produkt er kun kundens ansvar.

Fotografiene og grafikken som presenteres på PatchFazup-nettstedet er ikke kontraktsmessige og kan ikke påta seg ansvaret til selgeren.

Kunden må henvise til beskrivelsen av hvert produkt for å vite dets egenskaper og vesentlige egenskaper.

Tilbudene om produkter er forstått innenfor grensen for tilgjengelige beholdninger, som spesifisert på tidspunktet for bestilling.

Disse generelle salgsbetingelsene gjelder med unntak av alle andre betingelser, spesielt de som gjelder for salg i butikker eller gjennom andre distribusjons- og markedsføringskanaler.

Disse salgsbetingelsene er tilgjengelig når som helst på PatchFazup-nettstedet og vil, om nødvendig, gjelde for enhver annen versjon eller ethvert annet motstridende dokument.

Kunden erklærer å ha lest disse salgsbetingelsene og å ha akseptert dem av ved å merke av i boksen for dette formålet før implementeringen av den elektroniske bestillingsprosedyren samt de generelle vilkårene for bruk av PatchFazup-nettstedet.

Siden disse generelle salgsbetingelsene kan bli gjenstand for senere endringer, versjonen som gjelder for kundens kjøp, er den som er i kraft på nettstedet på datoen bestillingen ble lagt inn.

Med mindre noe annet er bevist, utgjør dataene som er registrert i selgers datasystem bevis for all transaksjon s inngått med kunden.

I samsvar med den franske databeskyttelsesloven av 6. januar 1978 har kunden rett til å få tilgang til, korrigere og når som helst motsette seg alle sine personlige data skriftlig, per post og ved å bevise sin identitet, ved å klikke her.

Kundens validering av bestillingen utgjør aksept uten begrensninger eller forbehold av disse generelle salgsbetingelsene.

Kunden erkjenner å ha de nødvendige kapasitet til å inngå kontrakter og anskaffe produktene som tilbys på PatchFazup-nettstedet.

Produktene som presenteres på Internett-siden PatchFazup tilbys for salg for følgende territorier: Frankrike, Belgia, Luxembourg, Canada, Sveits og resten av verden.

Ved bestilling mot et annet land enn hovedstads-Frankrike, er kunden importøren av det eller de aktuelle produktene.

For alle produkter som sendes utenfor EU og franske oversjøiske avdelinger og territorier, vil prisen automatisk beregnes fratrukket moms på fakturaen.

Tollavgifter eller andre lokale skatter eller importavgifter eller statlige avgifter kan betales. De skal bæres og er alene kundens ansvar.

Endringene i disse generelle salgsbetingelsene kan motsettes. til brukerne av PatchFazup-nettstedet fra deres innstilling på nettet og kan ikke gjelde for transaksjoner som er utført tidligere.

ARTIKKEL 2 - Bestillinger

Det er opp til kunden å velge på PatchFazup-nettstedet produktene som han ønsker å bestille, i henhold til følgende metoder:

Beskrivelse av prosessen med å legge inn og validere bestillingen, bekreftelse av nevnte bestilling og betaling.

Kontraktsinformasjonen presenteres på fransk og er gjenstand for en bekreftelse senest på tidspunktet for validering av bestillingen av Kunden.

Produkttilbud er gyldige så lenge de er synlige på nettstedet, innenfor grensen for tilgjengelige beholdninger.

Salget skal ikke anses endelig før co nbekreftelse på aksept av bestillingen er sendt til Kunden av Selger på e-post og hele prisen er mottatt av Selger.

For bestillinger som er lagt utelukkende på Internett, registreres en bestilling på Leverandørens nettsted utføres når Kunden aksepterer de gjeldende generelle salgsvilkårene ved å krysse av i boksen for dette formålet og validerer sin bestilling.

Kunden har mulighet til å sjekke detaljene i sin bestilling, dens totale pris og for å korrigere eventuelle feil før du bekrefter dens aksept (artikkel 1127-2 i Civil Code). Denne valideringen innebærer aksept av hele disse generelle salgsbetingelsene og utgjør bevis på salgskontrakten.

Det er derfor opp til kunden å kontrollere nøyaktigheten av bestillingen og umiddelbart rapportere enhver feil.

Enhver bestilling på PatchFazup-nettstedet utgjør dannelsen av en kontrakt inngått eksternt mellom kunden og selgeren.

Selgeren forbeholder seg retten til å kansellere eller avslå enhver bestilling fra en kunde som det ville være en tvist med angående betalingen av en tidligere bestilling.

Kunden vil kunne følge utviklingen av bestillingen hans på PatchFazup-nettstedet.

Selgeren har ikke plikt til å selge produktene på PatchFazup-nettstedet til profesjonelle, men kun til forbrukere eller ikke-profesjonelle, for deres personlige behov.

Selgeren forbeholder seg derfor retten til å nekte bestillinger av samme produkt i viktige mengder og som består av mer enn 9 identiske artikler.

Eventuelle endringer av bestillingen fra kundens side kan kun tas i betraktning konto av selgeren innenfor grensene av sine muligheter og på betingelse av at kunden varsler selgeren via e-post minst 2 dager før datoen som er planlagt for forsendelse av bestillingen.

I tilfelle disse modifikasjonene ikke kan aksepteres av selgeren, skal beløpene kunden har betalt, returneres til selgeren innen en maksimal periode på 30 dager fra varselet om umuligheten av å godta endringene som kunden ber om (med mindre kunden foretrekker å motta en kreditnota) .

I tilfelle av kansellering av bestillingen av Kunden etter at den har akseptert av Selgeren mindre enn 14 dager før den planlagte datoen for levering av de bestilte produktene, uansett grunn, bortsett fra utøvelse av angreretten eller force majeure, innskuddet betalt med bestillingen, som definert i artikkelen "Betalingsvilkår" i disse generelle salgsbetingelsene, skal automatisk erverves av selgeren og kan ikke gi opphav til noen som helst refusjon. .

I tilfelle av kansellering av bestillingen av kunden etter at den har akseptert av selgeren mindre enn 14 dager før den planlagte datoen for levering av de bestilte produktene, uansett annen grunn enn utøvelse av angrerett eller force majeure, skal en sum tilsvarende 50 % av kjøpesummen erverves av Selger og faktureres Kunden som erstatning og renter, som kompensasjon for tapet på denne måten

ARTIKKEL 3 - Priser

Produktene leveres til gjeldende priser som vises på PatchFazup-nettstedet på tidspunktet for registrering av bestillingen av selgeren. Prisene er uttrykt i euro, eksklusive avgifter og alle avgifter.

Prisene tar hensyn til mulige reduksjoner som vil bli gitt av selgeren på PatchFazup-nettstedet.

Disse prisene er faste og ikke-reviderbare i løpet av deres gyldighetsperiode, som angitt på PatchFazup-nettstedet, forbeholder selgeren seg retten til, utenom denne gyldighetsperioden, å endre prisene når som helst. De inkluderer ikke utgifter til behandling, videresending, transport og levering, som faktureres i tillegg, under betingelsene som er angitt på PatchFazup-nettstedet og beregnet før bestillingen ble lagt inn.

Betalingen som er forespurt fra Kunden, tilsvarer totalbeløpet for kjøpet, inkludert disse utgiftene.

Mulige spesifikke bestillinger fra Kunden kan tenkes. Om nødvendig vil de bli gjenstand for et estimat på forhånd godtatt av denne. Estimater utarbeidet av Selger er gyldige i en periode på 1 måned fra etableringsdatoen.

Bestillingen på estimat anses som akseptert først etter betaling av et depositum på 100 % av ordrebeløpet.En faktura utstedes av selgeren og gis til Kunden ved mottak av betaling.

ARTIKKEL 4 - Betalingsbetingelser

Prisen betales kontant, i sin helhet den dagen bestillingen legges inn av Kunden, v.h.a. sikker betaling, i henhold til følgende vilkår og betingelser:

med kredittkort: Visa, MasterCard, American Express, andre kredittkort
via telefon
med Paypal


Betalingsdataene utveksles i kryptert modus takket være SSL-protokollen.

ARTIKKEL 5 - Leveranser

Produktene som bestilles av kunden vil bli levert i storbyområdet Frankrike (og i følgende land: Europa og resten av verden i en leveringstid som er angitt på produktarket som er lagt til tidspunktet for behandling og ruting til adressen angitt av kunden på tidspunktet for bestillingen hans på PatchFazup w ebside.

Levering er overføring av fysisk besittelse eller kontroll av Produktet til Kunden.

Bortsett fra i spesielle tilfeller eller utilgjengelighet av ett eller flere produkter, vil produktene som bestilles bli levert i én enkelt levering .

Selgeren forplikter seg til å gjøre sitt beste for å levere produktene bestilt av kunden innen fristene spesifisert ovenfor.

Disse fristene er imidlertid kun kommunisert for informasjonsformål.

Hvis produktene som er bestilt ikke er levert innen 30 dager etter den veiledende leveringsdatoen, av andre grunner enn force majeure eller kundens feil, kan salget kanselleres på kundens skriftlige anmodning under betingelsene angitt i artikkel L 216-2 L 216-3 L241-4 i den franske forbrukerloven.

Beløpene som kunden har betalt, vil da bli returnert til ham senest innen fjorten dager etter datoen for oppsigelse av kontrakten, til utelukkelse av kompensasjon eller fradrag.

Begrunnelse se merknad:

I henhold til kjennelse av 14. mars 2016 vedrørende den lovgivende delen av forbrukerloven, når selgeren vil ta ansvar for leveringen av de solgte varene, risikoen for tap eller forringelse av varer vil bare bli overført til forbrukeren når sistnevnte tar dem i fysisk besittelse (C. consom. Kunst. L 216-4).I henhold til gjeldende regler for felles lov, reiser varer på risiko og fare for eieren, som vanligvis er kunden (C civ. arts. 1196, 1344-2 og 1624; C. com. art. L 132-7) . Når det gjelder avtaler inngått på avstand, hadde Cour de cassation allerede slått fast at selgeren som har betrodd leveringen av en vare til en transportør, alene er ansvarlig overfor kunden når varen har gått tapt under transporten (Cass. 1e civ. 13-11-2008 nr. 07-14.856: RJDA 10/09 nr. 838). Løsningen gjelder nå for alle salg som er avsluttet av en forbruker. Utsettelse av overføringen av risiko til leveringsdato er imidlertid med ett unntak: risikoen overføres til forbrukeren når varene overleveres til transportøren når transportøren har blitt betrodd transporten av forbrukeren og valget er ikke foreslått av fagpersonen (Art. L 216-5).

Leveranser gjøres av en uavhengig transportør, til adressen oppgitt av Kunden ved bestillingstidspunktet og som transportør har lett tilgang.

Når Kunden selv har valgt en transportør etter eget valg, skal levering anses foretatt så snart Produktene Selger har bestilt er overlevert til transportøren, en gang den har overlevert de solgte produktene til transportøren, som har akseptert dem uten forbehold.

Kunden erkjenner derfor at det er transportørens ansvar å foreta leveransen og har ingen garantikrav mot selgeren i tilfelle av manglende levering av g varer som transporteres.

I tilfelle en spesiell forespørsel fra Kunden angående emballasje- eller transportbetingelsene til de bestilte produktene, behørig skriftlig akseptert av Selger, vil de relaterte kostnadene bli underlagt en spesifikk tilleggsfaktura, basert på et estimat tidligere skriftlig akseptert av Kunden.

Kunden er pålagt å kontrollere tilstanden til de leverte produktene.

Kunden har en frist på 30 dager fra levering til å uttrykke pr. e-post eventuelle forbehold eller krav for avvik eller tilsynelatende defekter ved de leverte produktene (f.eks. skadet pakke som allerede er åpnet ...), med alle relevante bevis (spesielt bilder).

Etter denne fristen og i mangel av å ha overholdt disse formalitetene, skal produktene anses å være i samsvar og fri for tilsynelatende defekter, og ingen reklamasjon kan gyldig aksepteres av selgeren.

Selgeren skal refundere eller erstatte, så snart som mulig og for egen regning, de leverte produktene hvis mangel på samsvar eller tilsynelatende eller skjulte mangler er behørig bevist av kunden, under betingelsene angitt i artikkel L 217-4 ff. av den franske forbrukerloven og de som er angitt i disse generelle salgsbetingelsene (se spesielt garantier).

ARTIKKEL 6 - Overføring av eierskap - Overføring av risiko

Overføring av eierskap av Selgers Produkter til Kunden skal kun skje etter full betaling av prisen fra Kunden, uavhengig av leveringsdatoen for nevnte Produkter.

Uavhengig av datoen for overføringen av eierskapet til Produktene , skal overføringen av risikoen for tap og forringelse knyttet til dette kun finne sted når Kunden tar fysisk besittelse av Produktene. Produktene reiser derfor på Selgers risiko og fare.

ARTIKKEL 7 - Angrerett

I henhold til gjeldende lovbestemmelser har Kunden en frist på fjorten dager fra mottak av Produktet for å utøve sin angrerett fra selgeren, uten å måtte begrunne årsakene eller betale noen straff, for bytte eller refusjon, forutsatt at produktene returneres i originalemballasjen og i perfekt stand innen 30 dager etter varsling til Selger av Kundens beslutning om å trekke seg fra kontrakten.

Retur må gjøres i original stand og fullstendig (emballasje, tilbehør, instruksjoner osv.).) slik at de kan settes tilbake på markedet i ny stand, vedlagt kjøpsfaktura

Skadede, skitne eller ufullstendige produkter aksepteres ikke.

Angreretten kan utøves på nett , ved å bruke tilbaketrekningsskjemaet som er tilgjengelig på PatchFazup-nettstedet, i så fall vil en mottaksbekreftelse på en varig støtte umiddelbart bli kommunisert til kunden av selgeren, eller enhver annen erklæring, fri for tvetydighet, som uttrykker viljen til å trekke tilbake.
Ved utøvelse av tilbaketrekningsretten innen ovennevnte frist, vil kun prisen på produktet/produktene som er kjøpt og leveringskostnadene bli refundert; utgiftene ved retur forblir på bekostning av kunden.

Byttingen (avhengig av tilgjengelighet) eller refusjon vil bli foretatt innen 10 dager etter mottak av selgeren av produktene returnert av kunden under betingelsene angitt i denne artikkelen.

ARTIKKEL 8 - Selgerens ansvar - Garanti

Produktene som selges på Internett-siden PatchFazup er i samsvar med gjeldende regelverk i Frankrike og har ytelser som er kompatible med ikke- profesjonell bruk.

Produktene levert av selger tjener rett og uten tilleggsbetaling, uavhengig av tilbaketrekningsretten, i samsvar med lovbestemmelsene:

den juridiske garantien for samsvar, for Produkter som tilsynelatende er defekte, skadet eller skadet eller som ikke samsvarer med bestillingen,

den juridiske garantien mot skjulte feil som følge av en material-, design- eller produksjonsfeil som påvirker de leverte produktene og gjør dem uegnet for bruk,

unde r betingelsene og i henhold til vilkårene og betingelsene det henvises til i boksen nedenfor og definert i vedlegget til disse generelle salgsbetingelsene (samsvarsgaranti / garanti for skjulte mangler).

Det minnes om at innenfor rammen av den juridiske samsvarsgarantien, Kunden:

- har en frist på to år fra levering av varene til å handle mot Selger;

- kan velge mellom reparasjon eller utskifting av det bestilte produktet, underlagt kostnadsbetingelsene fastsatt i artikkel L 217-9 i den franske forbrukerloven;

- er unntatt fra å måtte fremlegge bevis på at produktet mangler samsvar i løpet av de seks månedene etter levering av produktet. Denne perioden utvides til 24 måneder fra 18. mars 2016, bortsett fra brukte varer.Kunden kan bestemme seg for å implementere garantien mot skjulte feil ved Produktet i samsvar med Artikkel 1641 av Civil Code; i dette tilfellet kan Kunden velge mellom kansellering av salget eller reduksjon av salgsprisen i samsvar med 1644 i Civil Code.For å hevde sine rettigheter, må Kunden må informere selgeren skriftlig om avviket til produktene innen en maksimal periode på 30 dager fra levering av produktene eller eksistensen av skjulte defekter innen de ovennevnte periodene og returnere eller bringe tilbake til butikken den defekte Produkter i den tilstanden de ble mottatt i med alle elementene (tilbehør, emballasje, instruksjoner osv.).

Selger skal refundere, erstatte eller reparere produkter eller deler under garanti som anses å være ikke- samsvarer med eller er defekt.

Fraktkostnader vil bli refundert på grunnlag av fakturert pris og returfraktkostnadene vil bli refundert ved fremvisning av støttedokumenter.

Refusjoner for produkter som anses å være ikke- samsvarende eller defekt vil bli gjort så snart som mulig og senest 15 dager etter at Selger har oppdaget avviket eller den latente mangelen.

Tilbakebetaling skal skje ved kreditering av Kundens bankkonto.

Selger er ikke ansvarlig i følgende tilfeller:

manglende overholdelse av lovgivningen i landet der produktene leveres, som det er opp til Kunden å kontrollere,
ved misbruk, bruk til profesjonelle formål, uaktsomhet eller manglende vedlikehold fra Kundens side, slik som ved normal slitasje på Produktet, ulykke eller force majeure
Selgers garanti er , under alle omstendigheter, begrenset til erstatning eller refusjon av produkter som ikke samsvarer eller er berørt av en defekt.

Produktene kjøpt på PatchFazup-nettstedet kan dra nytte av, i tillegg til de juridiske garantiene for samsvar og latent mangler ved en betalende kontraktsgaranti som angitt i beskrivelsen av hvert berørt produkt, i henhold til vilkårene, betingelsene og tariffene i vedlegget til disse generelle salgsbetingelsene (vedlegg II garantikontrakt).

De kontraktsmessige garantiene dekker "Opptelling av kontraktsmessige wa rranties" med unntak av "Opptelling av situasjoner som ikke dekkes av de kontraktsmessige garantiene".

Der det er aktuelt, nyter det kjøpte produktet også av produsentens kommersielle garanti (se betingelsene for produsentens garanti som kan gis i emballasjen til det nevnte produktet).

ARTIKKEL 9 - Databehandling og friheter

Ved anvendelse av loven 78-17 av 6. januar 1978, minnes det om at personopplysningene som er forespurt fra kunden er nødvendig for behandling av hans bestilling og opprettelse av fakturaer, spesielt.

Disse dataene kan kommuniseres til alle partnere til selgeren som er ansvarlig for utførelse, behandling, administrasjon og betaling av bestillinger.

Behandlingen av informasjonen som ble kommunisert via PatchFazup-nettstedet var gjenstand for en erklæring til CNIL.

Kunden har, i samsvar med gjeldende nasjonale og europeiske forskrifter, en permanent rett til innsyn, modifi rasjon, rettelse og motstand angående informasjonen om ham.

Denne rettigheten kan utøves under betingelsene og i henhold til metodene som er definert på PatchFazup-nettstedet.

ARTIKKEL 10 - Intellektuell eiendom

Innholdet på PatchFazup-nettstedet er eiendommen til selgeren og dens partnere og er beskyttet av franske og internasjonale lover knyttet til åndsverk.

Enhver fullstendig eller delvis reproduksjon av dette innholdet er strengt forbudt og vil sannsynligvis utgjøre en krenkelse av forfalskning.I tillegg forblir selgeren eieren av alle intellektuelle eiendomsrett til fotografier, presentasjoner, studier, tegninger, modeller, prototyper, etc., laget (selv på kundens forespørsel) med det formål å levere tjenestene til kunden.Kunden skal derfor avstå fra enhver reproduksjon eller bruk av nevnte studier, tegninger, modeller, modeller og prototyper, etc., uten Leverandørens uttrykkelige, skriftlige forhåndsgodkjenning, som kan være gjenstand for en økonomisk vurdering.

ARTIKKEL. 11 - Fremsyn

Partene har blitt enige om, innenfor rammen av bestemmelsene i artikkel 1195 i Civil Code, at en endring i de finansielle, økonomiske eller materielle omstendighetene rundt inngåelsen av en transaksjon for salg av Selgers produkter underlagt disse generelle vilkårene o f Salg og som resulterer i en prisøkning på 30 % skal fullt ut overtas av Kunden selv om slike risikoer ville gjøre utførelsen av sine forpliktelser overdrevent tyngende for Kunden, all annen risiko overtas av den andre Parten.

Imidlertid, hvis endringen av omstendigheter som var uforutsigbare på tidspunktet for inngåelsen av kontrakten er definitive eller varer mer enn 3 måneder, vil denne kontrakten være rent og enkelt løst i henhold til vilkårene definert i artikkelen "Resolusjon for uforutsigbarhet" .

ARTIKKEL 12 - Tvangsfullbyrdelse i naturalia

I tilfelle en av partene misligholder sine forpliktelser, skal den misligholdte parten ha rett til å kreve tvangsfullbyrdelsen i naturalia av sine forpliktelser under Uavhengig av bestemmelsene i artikkel 1221 i Civil Code, kan kreditor av forpliktelsen forfølge slik tvangsoppfyllelse etter at en enkel formell melding, adressert til debitor av forpliktelsen ved rekommandert brev med mottaksbekreftelse, har vært mislykket, uansett omstendigheter og selv om det er et åpenbart misforhold mellom kostnadene for debitor og dets interesse for kreditor.

Det minnes om at dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser, vil parten som er offer for mislighold, kan, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 1222 i Civil Code, 10 dager etter sending av en formell melding om å utføre som har forblitt mislykket, ha plikt selv foretas av en tredjepart, på den misligholdende parts regning, forutsatt at kostnadene er rimelige og i samsvar med markedspraksis, uten behov for rettslig tillatelse, forutsatt at den misligholdende part også kan, etter eget valg, be om at domstolen at den misligholdende part forskuddsbetaler beløpene som er nødvendige for slik håndhevelse.

ARTIKKEL 13 - Unntak for manglende oppfyllelse

Det minnes om at i henhold til artikkel 1219 i Civil Code, kan hver part nekte å oppfylle sin forpliktelse, selv om den er forfallen, dersom den andre parten ikke oppfyller sin forpliktelse og hvis denne misligholdelsen er tilstrekkelig alvorlig, det vil si egnet til å sette spørsmålstegn ved fortsettelsen av kontrakten eller til å forstyrre dens forpliktelse. økonomisk likevekt. Suspensjonen av ytelsen trer i kraft umiddelbart etter mottak av den misligholdende parten av misligholdsmeldingen som er sendt til den for dette formålet av den parten som lider av misligholdet, som indikerer intensjon om å anvende påstanden om manglende oppfyllelse så lenge den misligholdende parten ikke har utbedret den noterte misligholdelsen, forkynt ved rekommandert brev med mottaksbekreftelse eller på et annet varig skriftlig medium som tillater bevis for forsendelse.

Denne påstanden om manglende oppfyllelse kan også brukes som et forebyggende tiltak, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 1220 i Civil Code, hvis det er klart at en av partene ikke vil oppfylle sine forpliktelser på forfallsdatoen og at konsekvensene av en slik manglende oppfyllelse er tilstrekkelig alvorlige for den parten som er utsatt for misligholdet.

Dette alternativet brukes på risiko og fare for den part som tar initiativet.

Suspensjon av ytelse trer i kraft umiddelbart etter mottak av parten som antas å være i manglende melding om hensikt om å anvende påstanden om forebyggende mislighold inntil den part som antas å være i mislighold har oppfylt forpliktelsen som en fremtidig mislighold er åpenbar for, forkynt ved rekommandert brev med mottaksbekreftelse eller på annen måte holdbart skriftlig medium som kan gi bevis for forsendelse.

Hvis hindringen er definitiv eller fortsetter utover 30 dager, skal denne avtalen løses rent og enkelt i samsvar med vilkårene og betingelsene angitt i artikkelen Resolusjon for unnlatelse av en part i å oppfylle sine forpliktelser.

ARTIKKEL 14 - Force majeure

Partene kan ikke holdes ansvarlige dersom manglende oppfyllelse eller forsinkelse i utførelsen av noen av deres forpliktelser, som beskrevet her, er resultatet av et tilfelle av force majeure, som definert i artikkel 1218 i Civil Code.

Parten som observerer hendelsen skal umiddelbart informere den andre parten om sin manglende evne til å utføre og rettferdiggjøre sin manglende evne til å utføre til sistnevnte. Suspensjonen av forpliktelsene kan ikke i noe tilfelle være en årsak til ansvar for manglende oppfyllelse av den aktuelle forpliktelsen, og heller ikke medføre betaling av erstatning eller forsinket straff.

Utførelsen av forpliktelsen suspenderes så lenge force majeure varer hvis den er midlertidig og ikke overstiger en periode på 30 dager

Følgelig, så snart årsaken til suspensjonen av deres gjensidige forpliktelser forsvinner, skal partene gjøre sitt ytterste for å gjenoppta normal oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser så snart som mulig. For dette formål skal den forhindrede part varsle den andre parten om gjenopptakelse av sin forpliktelse ved rekommandert brev med mottaksbekreftelse eller enhver utenrettslig handling. Hvis hindringen er endelig eller overskrider en periode på 30 dager, vil denne kontrakten bli løst i henhold til vilkårene definert i artikkelen "Resolusjon for force majeure".

Under denne suspensjonen er partene enige om at kostnadene som genereres av situasjonen skal bæres av den forhindrede parten.

ARTIKKEL 15 - Løsning av kontrakten

15-1- Vedtak om beredskap

Heving for umulighet oppfyllelse av en forpliktelse som er blitt overdrevent tyngende kan, til tross for klausulen Heving for unnlatelse av en part i å oppfylle sine forpliktelser angitt nedenfor, bare finne sted 10 dager etter sending av en formell melding som erklærer hensikten om å anvende denne klausulen meddelt av rekommandert brev med mottaksbekreftelse eller enhver utenrettslig handling.

15-2 - Vedtak om manglende oppfyllelse av en tilstrekkelig alvorlig forpliktelse

Parten som er utsatt for mislighold kan, til tross for klausul Vedtak for unnlatelse av en part i å overholde sine forpliktelser angitt nedenfor, i tilfelle tilstrekkelig alvorlig mislighold av noen av forpliktelsene som påhviler den andre parten, varsle den misligholdende parten ved rekommandert brev med mottaksbekreftelse om den feilaktige løsningen i denne avtalen, 10 dager etter sending av en formell melding om å utføre som har forblitt mislykket, i henhold til bestemmelsene i artikkel 1224 i Civil Code.

15-3 - Løsning for force majeure
Det er uttrykkelig avtalt at partene kan si opp denne kontrakten ved lov, uten varsel eller formaliteter.

15-4 - Heving for brudd på en parts forpliktelser

I tilfelle av manglende overholdelse av en av partene med følgende forpliktelser:

Manglende betaling på forfallsdatoen for tjenestene bestilt av kunden".

referert til i artiklene i denne kontrakten, denne kontrakten kan sies opp etter ønske fra skadelidte.

Det er det uttrykkelig forstått at en slik oppsigelse på grunn av manglende oppfyllelse av sine forpliktelser skal skje i kraft av lov, den formelle varselet er et resultat av det eneste faktum at forpliktelsen ikke oppfylles, uten innkalling eller gjennomføring av formaliteter.

15-5 - Bestemmelser som er felles for hevingstilfellene

Det er uttrykkelig avtalt mellom partene at debitor av en forpliktelse til å betale i henhold til vilkårene i denne avtalen skal være gyldig misligholdt ved den blotte innkreving av forpliktelsen, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 1344 i Civil Code.

Siden tjenestene som utveksles mellom partene fra inngåelsen av kontrakten til dens oppsigelse bare kan være nyttige hvis de utføres fullt ut, skal refunderes i sin helhet.

ARTIKKEL 16 - Gjeldende lov - Språk

Advarsel: Kontrakten inngått mellom en forbruker og en profesjonell kan være underlagt loven i en medlemsstat som ikke er EU-medlem, men dette valget må nei t frata forbrukeren beskyttelsen gitt av de ufravikelige reglene i fellesskapsretten innlemmet i nasjonal rett når denne kontrakten har en nær forbindelse med territoriet til en medlemsstat.

Forordningen av 14. mars 2016 nr. 2016 -301 knyttet til den lovgivningsmessige delen av forbrukerloven etablerer en identisk presumsjon om en nær forbindelse mellom kontrakten og en medlemsstat i følgende tilfeller, spesielt (art.L231-1), denne listen er ikke uttømmende:

avtalen ble inngått i medlemsstaten der forbrukeren har sitt vanlige opphold; yrkesutøveren retter sin virksomhet mot territoriet til medlemsstaten der forbrukeren er bosatt, forutsatt at kontrakten faller innenfor denne virksomhetens virkeområde; avtalen har blitt innledet i den medlemsstaten av et spesialtilbud eller av reklame og handlingene utført av forbrukeren som er nødvendige for inngåelsen av denne avtalen; avtalen er inngått i en medlemsstat som forbrukeren har reist til etter et tilbud om reise eller opphold gitt, direkte eller indirekte, av selgeren for å få ham til å inngå denne avtalen. Det faktum at en næringsdrivende har vendt virksomheten mot et medlem staten gjør det også mulig å avgjøre hvilken nasjonal domstol som har kompetanse til å behandle en tvist innen fellesskap knyttet til en kontrakt inngått av en forbruker (Reg. 44/2001 av 22.12.2000, art. 15, § 1-c). For anvendelsen av denne teksten har det blitt slått fast at næringsdrivendes bare bruk av et nettsted ikke er tilstrekkelig til å tro at han retter sin aktivitet mot medlemsstaten til forbrukeren som foretar et kjøp via dette nettstedet (CJEU 7- 12-2010 aff. 585/08 og 144/09: RJDA 2/11 nr. 205). Andre ledetråder er nødvendige, for eksempel utforming av nettstedet på et annet språk enn forhandlerens.

De nåværende generelle salgsvilkårene og operasjonene som følger av disse er underlagt fransk lov.

Disse generelle salgsbetingelsene er skrevet på fransk. I tilfelle de er oversatt til ett eller flere fremmedspråk, skal kun den franske teksten anses som autentisk i tilfelle en tvist.

ARTIKKEL 17 - Tvister

Alle rettstvister som kjøps- og salgsoperasjonene som ble avsluttet i henhold til disse generelle salgsbetingelsene, kunne gi plass, angående deres gyldighet, deres tolkning, deres utførelse, deres kansellering, deres konsekvenser og deres konsekvenser og som ikke kunne løses mellom selgeren og kunden vil bli underlagt domstolene med kompetent jurisdiksjon i henhold til vilkårene i vanlig lov.

Kunden er informert om at han uansett kan benytte seg av konvensjonell mekling, spesielt med kommisjonen for mekling av forbruk (C. consom. art. L 612-1) eller med de eksisterende sektorvise meklingsorganene, og hvis referanser vises på internettsiden "PatchFazup" eller med en annen alternativ måte for løsning av tvistene (konf. ciliation, for eksempel) i tilfelle tvist.

ARTIKKEL 18 - Pre-kontraktuell informasjon - Aksept av kunden

Det faktum for en fysisk person (eller juridisk enhet), å bestille på "PatchFazup"-nettstedet innebærer overholdelse og full og fullstendig aksept av de nåværende generelle salgsbetingelsene og forpliktelse til å betale for de bestilte produktene, som er uttrykkelig anerkjent av kunden, som gir avkall på å dra nytte av ethvert motstridende dokument , som ikke kan håndheves mot selgeren.

APPENDIKS I - Bestemmelser knyttet til juridiske garantier

Artikkel L217-4 i forbrukerloven:

Selgeren er pålagt å levere varer i samsvar med kontrakten og er ansvarlig for eventuelle samsvarsfeil som eksisterer på leveringstidspunktet. Den er også ansvarlig for konformitetsmangler som følge av emballasje, monteringsanvisning eller installasjon når sistnevnte har blitt belastet den av kontrakten eller er utført på dens ansvar.

Artikkel L217-5 i forbrukerloven:

Være egnet til bruk som vanligvis forventes av en lignende vare og, der det er aktuelt: samsvare med beskrivelsen gitt av selgeren og ha de egenskapene som selgeren har presentert for kjøperen i form av en prøve eller modell presentere de egenskapene som en kjøper med rette kan forvente i lys av offentlige uttalelser fra selgeren, produsenten eller hans representant, særlig i reklame eller merking

Eller presentere egenskapene som er definert ved gjensidig avtale mellom partene, eller være egnet for enhver spesiell bruk etterspurt av kjøperen, gjort kjent med selgeren og akseptert av sistnevnte.
Artikkel L217-12 i Forbrukerkode :

Handlingen som følge av manglende samsvar er foreldet etter to år fra levering av varene.

Artikkel L217-16 i Forbrukerkodeksen :

Når kjøperen spør selgeren, i løpet av den kommersielle garantien som ble gitt til ham på tidspunktet for anskaffelsen eller reparasjonen av et løsøre, for en restaurering som dekkes av garantien, legges enhver immobiliseringsperiode på minst syv dager til varigheten av garantien som gjensto å løpe. Denne perioden starter fra datoen for kjøperens forespørsel om intervensjon eller fra datoen varene gjøres tilgjengelig for reparasjon, hvis denne tilgjengeligheten er etter forespørselen om intervensjon.

Artikkel 1641 i Civil Code:
Selger er bundet av garantien på grunn av de skjulte mangler ved den solgte tingen som gjør den uegnet til den bruken den er tiltenkt for, eller som reduserer denne bruken så mye at kjøperen ikke ville ha skaffet den, eller ville bare ha betalt en lavere pris for det, hvis han hadde visst om dem.

Artikkel 1648 paragraf 1 i Civil Code:

Søksmålet som følge av redhibitoriske mangler må reises av kjøperen innen to år fra oppdagelsen av defekten.

.