FAZUP EU

Generelle salgsbetingelser

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG

Tilbudsbetingelser "1 tilbudt patch":

Hver ordre vil modtage 1 ekstra gratis Fazup-patch.

Leveringstider kan evt. variere i henhold til de aktuelle begrænsninger i forbindelse med Covid19-pandemien. La Poste garanterer ikke længere de sædvanlige leveringstider.

Tilbuddet er gyldigt fra 26/05/2020 til 15/06/2020, afhængigt af tilgængelige lagerbeholdninger og kan blive fornyet.

ARTIKEL 1 - Anvendelsesområde

Nærværende generelle salgsbetingelser gælder, uden begrænsning eller forbehold for hele det salg, der er afsluttet af PatchFazup ("sælgeren") nær forbrugere og ikke-professionelle købere ("Kunderne eller Kunden"), som ønsker at erhverve de produkter, der er foreslået i forbindelse med salget af sælgeren ("Produkterne") på PatchFazup-webstedet. De specificerer især betingelserne for bestilling, betaling, levering og styring af de mulige returneringer af produkterne bestilt af kunderne.Produkterne, der tilbydes med salget på internetsiden PatchFazup er følgende:

BESKRIVELSE AF PRODUKTERNE
Produkternes hovedkarakteristika og især specifikationerne, illustrationerne og angivelserne af produkternes dimensioner eller kapacitet er præsenteret på PatchFazup-webstedet.

Kunden er forpligtet til at tage det til efterretning før enhver afgivelse af ordre.

Valget og købet af et Produkt er udelukkende Kundens ansvar.

De præsenterede fotografier og grafik på PatchFazup-webstedet er ikke kontraktmæssige og kan ikke påtage sig Sælgers ansvar.

Kunden er forpligtet til at henvise til beskrivelsen af ​​hvert produkt for at kende dets egenskaber og væsentlige egenskaber.

Tilbuddene om produkter forstås inden for grænsen af ​​tilgængelige lagerbeholdninger, som specificeret på tidspunktet for afgivelsen af ​​ordren.

Disse generelle salgsbetingelser gælder med udelukkelse af alle andre betingelser, især dem, der gælder for salg i butikker eller gennem andre distributions- og markedsføringskanaler.

Disse salgsvilkår og -betingelser er tilgængelige til enhver tid på PatchFazup-webstedet og vil om nødvendigt have forrang for enhver anden version eller ethvert andet modstridende dokument.

Kunden erklærer at have læst disse vilkår og betingelser for salg og at have accepteret dem pr. afkrydsningsfeltet til dette formål før implementeringen af ​​online-bestillingsproceduren samt de generelle betingelser for brug af PatchFazup-webstedet.

Da disse generelle salgsbetingelser kan være genstand for efterfølgende ændringer, version, der gælder for kundens køb, er den, der er gældende på hjemmesiden på datoen for ordreafgivelsen.

Medmindre andet er bevist, udgør de data, der er registreret i Sælgers computersystem, bevis for enhver transaktion s indgået med kunden.

I overensstemmelse med den franske databeskyttelseslov af 6. januar 1978 har kunden ret til til enhver tid at få adgang til, berigtige og modsætte sig alle sine personlige data skriftligt, pr. ved at bevise sin identitet ved at klikke her.

Kundens validering af ordren udgør accept uden begrænsning eller forbehold af disse generelle salgsbetingelser.

Kunden anerkender at have de krævede kapacitet til at indgå kontrakt med og erhverve de produkter, der tilbydes på PatchFazup-webstedet.

Produkterne præsenteret på internetsiden PatchFazup udbydes til salg for følgende områder: Frankrig, Belgien, Luxembourg, Canada, Schweiz og resten af ​​verden.

I tilfælde af ordre mod et andet land end hovedstadsområdet Frankrig, er kunden importøren af ​​det eller de pågældende produkter.

For alle produkter, der sendes uden for EU og franske oversøiske departementer og territorier, vil prisen automatisk blive beregnet eksklusive moms på fakturaen.

Told eller andre lokale skatter eller importafgifter eller statslige skatter kan betales. De skal afholdes og er udelukkende kundens ansvar.

Ændringerne af disse generelle salgsbetingelser er modsigelige. til brugerne af PatchFazup-webstedet fra deres indstilling online og kan ikke gælde for de transaktioner, der er indgået tidligere.

ARTIKEL 2 - Ordrer

Det er op til kunden at vælge på PatchFazup-webstedet de produkter, som han ønsker at bestille, i henhold til følgende metoder:

Beskrivelse af processen med at placere og validere ordren, bekræftelse af den nævnte ordre og betaling.

De kontraktmæssige oplysninger præsenteres på fransk og er genstand for en bekræftelse senest på tidspunktet for validering af ordren fra Kunden.

Produkttilbud er gyldige, så længe de er synlige på siden, inden for grænsen af disponible lagre.

Salget anses ikke for endeligt, før co nbekræftelse af accept af ordren er sendt til Kunden af ​​Sælger via e-mail, og den fulde pris er modtaget af Sælger.

For ordrer, der udelukkende er afgivet på Internettet, er registreringen af ​​en ordre pr. Sælgers websted udføres, når Kunden accepterer nærværende Almindelige Salgsbetingelser ved at afkrydse boksen til dette formål og validerer sin ordre.

Kunden har mulighed for at kontrollere detaljerne i sin ordre, dens samlede pris og for at rette eventuelle fejl, før den bekræfter dens accept (artikel 1127-2 i Civil Code). Denne validering indebærer accept af hele nærværende generelle salgsbetingelser og udgør bevis for salgskontrakten.

Det er derfor op til kunden at kontrollere ordrens nøjagtighed og straks rapportere enhver fejl.

Enhver ordre afgivet på PatchFazup-webstedet udgør dannelsen af ​​en kontrakt indgået på afstand mellem kunden og sælgeren.

Sælger forbeholder sig retten til at annullere eller afvise enhver ordre fra en kunde, med hvem der ville være en tvist vedrørende betalingen af ​​en tidligere ordre.

Kunden vil være i stand til at følge udviklingen af hans ordre på PatchFazup-webstedet.

Sælgeren har ikke kald til at sælge produkterne på PatchFazup-webstedet til professionelle, men kun til forbrugere eller ikke-professionelle, til deres personlige behov.

Sælgeren forbeholder sig således ret til at afvise ordrer af samme Produkt i vigtige mængder og omfattende mere end 9 identiske artikler.

Eventuelle ændringer af ordren fra Kundens side må kun tages i betragtning konto af Sælger inden for rammerne af dennes muligheder og på betingelse af, at Kunden underretter Sælger pr. e-mail mindst 2 dage før den planlagte dato for afsendelse af ordren.

I tilfælde af at disse ændringer ikke kan accepteres af Sælger, skal de beløb, som Kunden har betalt, returneres til Sælger inden for en maksimal periode på 30 dage fra meddelelsen om umuligheden af ​​at acceptere de ændringer, som Kunden har anmodet om (medmindre Kunden foretrækker at modtage en kreditnota) .

I tilfælde af annullering af ordren fra Kundens side efter at Sælger har accepteret den mindre end 14 dage før den planlagte dato for levering af de bestilte Produkter, uanset årsag undtagen for udøvelsen af fortrydelsesretten eller force majeure, det depositum, der er betalt med ordren, som defineret i artiklen "Betalingsbetingelser" i disse generelle salgsbetingelser, erhverves automatisk af sælgeren og kan ikke give anledning til nogen som helst refusion .

I tilfælde af annullering af ordren fra Kundens side efter at Sælger har accepteret den mindre end 14 dage før den planlagte dato for levering af de bestilte Produkter, af enhver anden grund end udøvelse af fortrydelsesret eller force majeure, erhverves et beløb svarende til 50 % af det samlede købsbeløb af Sælger og faktureres Kunden som erstatning og renter, som kompensation for det således lidte tab

ARTIKEL 3 - Priser

Produkterne leveres til de aktuelle priser, der vises på PatchFazup-webstedet på tidspunktet for registrering af ordren af ​​Sælger. Priserne er udtrykt i euro, eksklusive moms og inklusive alle afgifter.

Priserne tager højde for mulige reduktioner, som vil blive givet af Sælger på PatchFazup-webstedet.

Disse priser er faste og kan ikke revideres i løbet af deres gyldighedsperiode, som angivet på PatchFazup-webstedet, forbeholder Sælgeren sig ret til uden for denne gyldighedsperiode at ændre priserne til enhver tid. De omfatter ikke udgifter til behandling, forsendelse, transport og levering, som faktureres i tillæg, under de betingelser, der er angivet på PatchFazup-hjemmesiden og beregnet før afgivelsen af ​​ordren.

Den betaling, som Kunden anmoder om, svarer til det samlede købsbeløb, inklusive disse udgifter.

Mulige specifikke ordrer fra Kunden kan forudses. Hvis det er nødvendigt, vil de være genstand for et skøn, der på forhånd accepteres af denne. Overslag udarbejdet af Sælger er gyldige i en periode på 1 måned fra deres etableringsdato.

Ordre på estimat anses først for accepteret efter betaling af et depositum på 100 % af ordrebeløbet.En faktura udstedes af Sælger og gives til Kunden ved modtagelse af betaling.

ARTIKEL 4 - Betalingsbetingelser

Prisen betales kontant, i sin helhed den dag, ordren afgives af Kunden, v.h.a. sikker betaling i henhold til følgende vilkår og betingelser:

med kreditkort: Visa, MasterCard, American Express, andre kreditkort
via telefon
med Paypal


Betalingsdataene udveksles i krypteret tilstand takket være SSL-protokollen.

ARTIKEL 5 - Leveringer

Produkterne bestilt af kunden vil blive leveret i hovedstadsområdet Frankrig (og i følgende lande: Europa og resten af ​​verden i en forsendelsestid, der er angivet på produktarket, hvortil er tilføjet behandlingstidspunktet og routing til den adresse, som kunden har angivet på tidspunktet for sin bestilling på PatchFazup w ebsite.

Levering er overdragelse af fysisk besiddelse eller kontrol over Produktet til Kunden.

Bortset fra særlige tilfælde eller utilgængelighed af et eller flere produkter, vil de bestilte produkter blive leveret i en enkelt levering .

Sælger forpligter sig til at gøre sit bedste for at levere de af kunden bestilte produkter inden for de ovenfor angivne frister.

Disse frister meddeles dog kun til orientering.

Hvis de bestilte produkter ikke er blevet leveret inden for 30 dage efter den vejledende leveringsdato, af andre årsager end force majeure eller kundens skyld, kan salget annulleres på kundens skriftlige anmodning under de betingelser, der er anført i artikel L 216-2 L 216-3 L241-4 i den franske forbrugerlov.

De beløb, som kunden har betalt, vil derefter blive returneret til ham senest fjorten dage efter datoen for opsigelse af kontrakten, til udelukkelse af enhver kompensation eller fradrag.

Anbringende se bemærkning:

I henhold til bekendtgørelsen af ​​14. marts 2016 vedrørende den lovgivningsmæssige del af forbrugerlovgivningen, når sælgeren påtager sig leveringen af ​​de solgte varer, er risikoen for tab eller forringelse af varer vil først blive overdraget til forbrugeren, når denne tager dem fysisk i besiddelse (C. consom. kunst. L 216-4).I henhold til de gældende regler i common law rejser varer på risiko og fare for deres ejer, som normalt er kunden (C civ. arts. 1196, 1344-2 og 1624; C. com. art. L 132-7) . Med hensyn til aftaler indgået på fjernsalg havde Cour de cassation allerede afgjort, at den sælger, der har overladt leveringen af ​​en vare til en fragtmand, alene er ansvarlig over for kunden, når varen er gået tabt under transporten (Cass. 1e civ. 13-11-2008 nr. 07-14.856: RJDA 10/09 nr. 838). Løsningen gælder nu for alle salg, der indgås af en forbruger. Udskydelsen af ​​risikoovergangen til leveringsdatoen er dog med forbehold for én undtagelse: risikoen overgår til forbrugeren, når varerne overdrages til transportøren, når transportøren er blevet betroet transporten af ​​forbrugeren og valget er ikke foreslået af fagmanden (Art. L 216-5).

Levering foretages af en uafhængig transportør, til den adresse, som Kunden har angivet på ordretidspunktet, og hvortil fragtmand nemt kan tilgås.

Når Kunden selv har valgt en fragtfører efter eget valg, anses leveringen for sket, så snart de af Sælger bestilte Produkter er afleveret til fragtføreren, en gang det har overdraget de solgte Produkter til transportøren, som har accepteret dem uden forbehold.

Kunden anerkender derfor, at det er transportørens ansvar at foretage leveringen og har intet garantikrav mod Sælger i tilfælde af manglende levering af g transporterede varer.

I tilfælde af en særlig anmodning fra Kunden vedrørende emballage eller transportbetingelser for de bestilte produkter, behørigt accepteret skriftligt af Sælger, vil de relaterede omkostninger blive underlagt en specifik tillægsfaktura, baseret på et estimat tidligere skriftligt accepteret af Kunden.

Kunden er forpligtet til at kontrollere de leverede produkters stand.

Kunden har en frist på 30 dage fra levering til at udtrykke pr. e-mail eventuelle forbehold eller krav for manglende overensstemmelse eller tilsyneladende defekt ved de leverede produkter (f.eks. beskadiget emballage allerede åbnet ...), med alle relevante beviser (især billeder).

Efter denne frist og i mangel af at have overholdt disse formaliteter, anses produkterne for at være i overensstemmelse og fri for enhver tilsyneladende defekt, og ingen reklamation kan gyldigt accepteres af Sælger.

Sælger skal hurtigst muligt og for egen regning refundere eller erstatte de leverede Produkter, hvis manglende overensstemmelse eller åbenbare eller skjulte mangler er blevet behørigt bevist af kunden under de betingelser, der er anført i artikel L 217-4 ff. i den franske forbrugerlov og dem, der er angivet i disse generelle salgsbetingelser (se især garantier).

ARTIKEL 6 - Overdragelse af ejerskab - Overførsel af risici

Overdragelsen af ejerskab af Sælgers Produkter til Kunden sker først efter fuld betaling af prisen fra Kunden, uanset leveringsdatoen for nævnte Produkter.

Uanset datoen for overdragelsen af ​​ejendomsretten til Produkterne. , skal overdragelsen af ​​risici for tab og forringelse i forbindelse hermed kun finde sted, når Kunden fysisk kommer i besiddelse af Produkterne. Produkterne rejser derfor på Sælgers risiko og fare.

ARTIKEL 7 - Fortrydelsesret

I overensstemmelse med gældende lovbestemmelser har Kunden en frist på fjorten dage fra modtagelsen af Produktet kan udøve sin fortrydelsesret fra Sælgeren, uden at skulle begrunde sine grunde eller betale en bøde, med henblik på ombytning eller godtgørelse, forudsat at Produkterne returneres i deres originale emballage og i perfekt stand inden for 30 dage efter meddelelse til Sælger af Kundens beslutning om at fortryde kontrakten.

Returnering skal ske i original stand og komplet (emballage, tilbehør, instruktioner mv.) så de kan sættes tilbage på markedet i ny stand, ledsaget af købsfakturaen

Beskadigede, snavsede eller ufuldstændige produkter accepteres ikke.

Fortrydelsesretten kan udøves online , ved at bruge tilbagetrækningsformularen, der er tilgængelig på PatchFazup-webstedet, i hvilket tilfælde en bekræftelse af modtagelsen på en varig support straks vil blive kommunikeret til Kunden af ​​Sælger, eller enhver anden erklæring, fri for tvetydighed, der udtrykker viljen til at trække sig tilbage.
I tilfælde af udnyttelse af fortrydelsesretten inden for ovennævnte frist, refunderes kun prisen på det eller de købte produkter og leveringsomkostningerne; udgifterne til returnering forbliver på kundens regning.

Ombytningen (afhængigt af tilgængelighed) eller tilbagebetaling vil blive foretaget inden for 10 dage efter sælgers modtagelse af de produkter, som kunden har returneret under de angivne betingelser i denne artikel.

ARTIKEL 8 - Sælgers ansvar - Garanti

Produkterne, der sælges på webstedet PatchFazup, er i overensstemmelse med de gældende regler i Frankrig og har ydelser, der er kompatible med ikke- professionel brug.

Produkterne, der leveres af sælgeren, tjener retligt og uden yderligere betaling, uafhængigt af fortrydelsesretten, i overensstemmelse med lovbestemmelserne:

den juridiske garanti for overensstemmelse, for Produkter, der tilsyneladende er defekte, beskadigede eller beskadigede eller ikke svarer til ordren,

den juridiske garanti mod skjulte fejl, der skyldes en materiale-, design- eller fremstillingsfejl, der påvirker de leverede produkter og gør dem uegnede til brug,

unde r betingelserne og i henhold til de vilkår og betingelser, der henvises til i boksen nedenfor og defineret i bilaget til disse generelle salgsbetingelser (overensstemmelsesgaranti / garanti for skjulte fejl).

Det mindes om, at inden for rammen af ​​den juridiske garanti for overensstemmelse, Kunden:

- har en frist på to år fra leveringen af ​​varerne til at handle mod Sælger;

- kan vælge mellem reparation eller udskiftning af det bestilte produkt, med forbehold af de omkostningsbetingelser, der er fastsat i artikel L 217-9 i den franske forbrugerlov;

- er fritaget for at skulle fremlægge bevis for eksistensen af ​​produktets manglende overensstemmelse i løbet af de seks måneder efter levering af produktet. Denne periode forlænges til 24 måneder fra den 18. marts 2016, bortset fra brugte varer.Kunden kan beslutte at implementere garantien mod skjulte fejl ved Produktet i overensstemmelse med artikel 1641 i Civil Code; i dette tilfælde kan Kunden vælge mellem annullering af salget eller en reduktion af salgsprisen i overensstemmelse med 1644 i Civil Code.For at gøre sine rettigheder gældende, skal Kunden skal skriftligt informere Sælger om produkternes manglende overensstemmelse inden for en periode på højst 30 dage fra levering af produkterne eller eksistensen af ​​skjulte defekter inden for ovennævnte perioder og returnere eller bringe den defekte tilbage til butikken Produkter i den tilstand, hvori de blev modtaget med alle elementer (tilbehør, emballage, instruktioner osv.).

Sælger skal refundere, erstatte eller reparere Produkter eller dele under garanti, som anses for at være ikke- overholder eller er defekt.

Forsendelsesomkostninger refunderes på grundlag af den fakturerede pris, og returforsendelsesomkostningerne refunderes mod fremvisning af støttedokumenter.

Refusioner for produkter, der anses for ikke- overensstemmelse eller defekt vil blive lavet så hurtigt som muligt og senest 15 dage efter Sælgers opdagelse af den manglende overensstemmelse eller latente defekt.

Tilbagebetaling skal ske ved kreditering af Kundens bankkonto.

Sælger er ikke ansvarlig i følgende tilfælde:

manglende overholdelse af lovgivningen i det land, hvor produkterne er leveret, som det er op til Kunden at kontrollere,
ved misbrug, brug til professionelle formål, uagtsomhed eller manglende vedligeholdelse fra Kundens side, såsom ved normal slitage af Produktet, uheld eller force majeure
Sælgers garanti er , under alle omstændigheder begrænset til udskiftning eller godtgørelse af produkter, der ikke er i overensstemmelse med eller er berørt af en defekt.

Produkterne købt på PatchFazup-webstedet kan drage fordel, ud over de juridiske garantier for overensstemmelse og latent mangler ved en betalende kontraktlig garanti som angivet i beskrivelsen af ​​hvert berørt produkt i henhold til de vilkår, betingelser og tariffer, der er anført i bilag til nærværende generelle salgsbetingelser (bilag II Garantikontrakt).

De kontraktlige garantier dækker "Optælling af kontraktlige wa garantier" med undtagelse af "Optælling af situationer, der ikke er dækket af de kontraktlige garantier".

Hvor det er relevant, nyder det købte produkt også af en producents kommercielle garanti (se betingelserne for producentens garanti, der kan leveres i emballagen til det nævnte produkt).

ARTIKEL 9 - Databehandling og frihedsrettigheder

Ved anvendelse af loven 78-17 af 6. januar 1978 erindres det, at de personoplysninger, som er anmodet om fra Kunden, er nødvendige for behandlingen af ​​hans ordre og oprettelse af fakturaer, især.

Disse data kan videregives til Sælgers partnere, der er ansvarlige for udførelsen, behandlingen, administrationen og betalingen af ordrer.

Behandlingen af ​​de oplysninger, der kommunikeres via PatchFazup-webstedet, var genstand for en erklæring til CNIL.

Kunden har i overensstemmelse med gældende nationale og europæiske regler, en permanent adgangsret, modifi rettelse, rettelse og indsigelse vedrørende oplysningerne om ham.

Denne ret kan udøves på de betingelser og i overensstemmelse med de metoder, der er defineret på PatchFazup-webstedet.

ARTIKEL 10 - Intellektuel ejendomsret

Indholdet af PatchFazup-webstedet tilhører sælgeren og dennes partnere og er beskyttet af franske og internationale love vedrørende intellektuel ejendom.

Enhver hel eller delvis gengivelse af dette indhold er strengt forbudt og vil sandsynligvis udgøre en lovovertrædelse af forfalskning.Desuden forbliver Sælger ejeren af ​​alle intellektuelle ejendomsrettigheder til fotografier, præsentationer, undersøgelser, tegninger, modeller, prototyper osv., der er lavet (selv efter kundens anmodning) med det formål at levere tjenesterne til kunden.Kunden skal derfor afholde sig fra enhver gengivelse eller brug af nævnte undersøgelser, tegninger, modeller, modeller og prototyper mv. uden sælgers udtrykkelige, forudgående skriftlige tilladelse, hvilket kan være genstand for en økonomisk overvejelse.

ARTIKEL 11 - Fremsyn

Parterne er blevet enige om, inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 1195 i den civile lovbog, at en ændring i de finansielle, økonomiske eller materielle omstændigheder omkring indgåelsen af ​​en transaktion om salg af Sælgers produkter underlagt disse generelle vilkår og betingelser o f Salg, der resulterer i en prisstigning på 30 %, påtages fuldt ud af Kunden, selv om sådanne risici ville gøre udførelsen af ​​dennes forpligtelser overdrevent besværlig for Kunden, idet alle andre risici påtages af den anden Part.

Men hvis ændringen af ​​omstændigheder, der var uforudsigelige på tidspunktet for indgåelsen af ​​kontrakten, er endelig eller varer mere end 3 måneder, vil nærværende kontrakt blive løst i overensstemmelse med vilkårene defineret i artiklen "Resolution for Uforudsigelighed" .

ARTIKEL 12 - Tvangsfuldbyrdelse i naturalier

I tilfælde af, at en af ​​parterne misligholder opfyldelsen af ​​sine forpligtelser, har den misligholdte part ret til at anmode om den tvangsmæssige opfyldelse i naturalier af sine forpligtelser heri Uanset bestemmelserne i artikel 1221 i den civile lovbog, kan kreditor af forpligtelsen forfølge en sådan tvangsindfrielse, efter at en simpel formel meddelelse, stilet til debitor af forpligtelsen ved anbefalet brev med kvittering for modtagelsen, er forblevet uden succes, uanset omstændighederne, og selv om der er et åbenbart misforhold mellem omkostningerne for debitor og dets interesse for kreditor.

Det mindes om, at i tilfælde af, at en af ​​parterne ikke opfylder sine forpligtelser, skal den part, som er offeret for misligholdelsen, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1222 i den civile lovbog, 10 dage efter afsendelsen af ​​en formel meddelelse om at udføre, som er forblevet mislykket, være forpligtet selve transaktionen udført af en tredjemand på den misligholdende parts regning, forudsat at omkostningerne er rimelige og i overensstemmelse med markedspraksis, uden at der er behov for en retslig tilladelse, idet det er underforstået, at den misligholdende part også efter eget valg kan anmode om domstol, at den misligholdende part forskuder de beløb, der er nødvendige for en sådan fuldbyrdelse.

ARTIKEL 13 - Undtagelse af manglende opfyldelse

Der mindes om, at i henhold til artikel 1219 i den civile lovbog kan hver part nægte at opfylde sin forpligtelse, selv om den er forfalden, hvis den anden part ikke opfylder sin forpligtelse, og hvis denne misligholdelse er tilstrækkelig alvorlig, det vil sige vil kunne sætte spørgsmålstegn ved kontraktens videreførelse eller grundlæggende forstyrre dens forpligtelse. økonomisk ligevægt. Suspensionen af ​​opfyldelsen træder i kraft umiddelbart efter, at den misligholdende part har modtaget den misligholdelsesmeddelelse, der er sendt til den til dette formål af den part, der lider af misligholdelsen, og som angiver hensigten om at anvende anbringendet om manglende opfyldelse, så længe den misligholdende part ikke har afhjulpet den noterede misligholdelse, forkyndt ved anbefalet brev med kvittering for modtagelsen eller på ethvert andet holdbart skriftligt medie, der tillader bevis for afsendelse.

Dette anbringende om manglende opfyldelse kan også bruges som en forebyggende foranstaltning i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1220 i den civile lovbog, hvis det er klart, at en af ​​parterne ikke vil opfylde sine forpligtelser på forfaldsdatoen, og at konsekvenserne af en sådan manglende opfyldelse er tilstrækkelig alvorlige for den part, der er offer for misligholdelsen.

Denne mulighed anvendes på risiko og fare for den part, der tager initiativet.

Suspension af opfyldelse træder i kraft umiddelbart efter modtagelsen af ​​den part, der formodes at være i mangel af meddelelse om hensigten om at anvende anbringendet om forebyggende misligholdelse, indtil den part, der formodes at være i misligholdelse, har opfyldt den forpligtelse, med hensyn til hvilken en fremtidig misligholdelse er åbenbar, forkyndt ved anbefalet brev med kvittering for modtagelse eller enhver anden holdbart skriftligt medie, der er i stand til at fremlægge bevis for afsendelse.

Hvis hindringen er endelig eller fortsætter ud over 30 dage, skal nærværende aftale udelukkende løses i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i artiklen Resolution for en parts manglende opfyldelse af sine forpligtelser.

ARTIKEL 14 - Force majeure

Parterne kan ikke holdes ansvarlige, hvis den manglende opfyldelse eller forsinkelse af opfyldelsen af ​​en af ​​deres forpligtelser, som beskrevet heri, er resultatet af et tilfælde af force majeure, som defineret i artikel 1218 i Civil Code.

Den part, der observerer begivenheden, skal straks informere den anden part om sin manglende evne til at udføre og begrunde sin manglende evne til at udføre til sidstnævnte. Suspensionen af ​​forpligtelserne kan i intet tilfælde være en årsag til ansvar for manglende opfyldelse af den pågældende forpligtelse, ej heller medføre betaling af erstatning eller forsinkede bøder.

Udførelsen af ​​forpligtelsen suspenderes under force majeure, hvis den er midlertidig og ikke overstiger en periode på 30 dage

Følgelig, så snart årsagen til suspensionen af deres gensidige forpligtelser forsvinder, skal parterne gøre alt for at genoptage normal opfyldelse af deres kontraktlige forpligtelser så hurtigt som muligt. Til dette formål skal den forhindrede part underrette den anden part om genoptagelsen af ​​sin forpligtelse ved anbefalet brev med kvittering for modtagelsen eller enhver udenretslig handling. Hvis hindringen er endelig eller overstiger en periode på 30 dage, vil nærværende kontrakt blive løst i overensstemmelse med vilkårene defineret i artiklen "Løsning for force majeure".

Under denne suspension er parterne enige om at omkostningerne som følge af situationen vil blive afholdt af den forhindrede part.

ARTIKEL 15 - Løsning af kontrakten

15-1- Beslutning om uforudsete tilfælde

Ophævelse for umulighed opfyldelse af en forpligtelse, der er blevet overdrevent byrdefuld, kan, uanset klausulen Ophævelse for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, som er anført nedenfor, kun finde sted 10 dage efter afsendelsen af ​​en åbningsskrivelse, der erklærer hensigten om at anvende denne klausul meddelt af anbefalet brev med kvittering for modtagelsen eller enhver udenretslig handling.

15-2 - Beslutning om manglende opfyldelse af en tilstrækkelig alvorlig forpligtelse

Den Part, der er offer for misligholdelsen, kan uanset klausul Resolution for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, der er beskrevet nedenfor, i tilfælde af tilstrækkelig alvorlig misligholdelse af nogen af ​​de forpligtelser, der påhviler den anden part, underrette den misligholdende part ved anbefalet brev med kvittering for modtagelsen om den fejlbehæftede løsning i denne aftale, 10 dage efter afsendelsen af ​​en formel meddelelse om at udføre, som er forblevet mislykket, i henhold til bestemmelserne i artikel 1224 i den civile lovbog.

15-3 - Løsning for force majeure
Det er udtrykkeligt aftalt, at parterne kan opsige denne kontrakt ved lov, uden varsel eller formaliteter.

15-4 - Ophævelse for misligholdelse af en parts forpligtelser

I tilfælde af manglende overholdelse af en af ​​parterne af følgende forpligtelser:

Manglende betaling på forfaldsdatoen for de ydelser, som kunden har bestilt".

der henvises til i artiklerne i denne kontrakt, denne kontrakt kan opsiges efter den skadelidte parts valg.

Det er udtrykkeligt forstået, at en sådan opsigelse for en parts manglende opfyldelse af sine forpligtelser skal finde sted i henhold til loven, den formelle meddelelse, der alene er et resultat af den manglende opfyldelse af forpligtelsen, uden indkaldelse eller fuldbyrdelse af formaliteter.

15-5 - Bestemmelser, der er fælles for sager om fortrydelse

Det er udtrykkeligt aftalt mellem parterne, at debitor af en forpligtelse til at betale i henhold til denne aftale gyldigt skal misligholdes alene på grund af kravet af forpligtelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1344 i den civile lovbog.

Da de tjenester, der udveksles mellem parterne fra indgåelsen af ​​kontrakten til dens ophør, kun kan være nyttige, hvis de udføres fuldt ud, refunderes fuldt ud.

ARTIKEL 16 - Gældende lov - Sprog

Advarsel: Aftalen, der er indgået mellem en forbruger og en professionel, kan være underlagt loven i en ikke-EU-medlemsstat, men dette valg må nej t fratage forbrugeren den beskyttelse, som de ufravigelige regler i fællesskabsretten, der er gennemført i national ret, når denne kontrakt har en tæt forbindelse med en medlemsstats område.

Bekendtgørelse af 14. marts 2016 nr. 2016 -301 vedrørende den lovgivningsmæssige del af forbrugerkodeksen etablerer en identisk formodning om en snæver forbindelse mellem kontrakten og en medlemsstat i de følgende tilfælde, især (art.L231-1), denne liste er ikke udtømmende:

aftalen er indgået i den medlemsstat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted; den erhvervsdrivende retter sin virksomhed mod den medlemsstats område, hvor forbrugeren har bopæl, forudsat at aftalen falder inden for denne aktivitet. forud for aftalen i den pågældende medlemsstat er der foretaget et særligt tilbud eller reklame, og de handlinger, som er udført af forbrugeren, som er nødvendige for indgåelsen af ​​denne aftale aftalen er indgået i en medlemsstat, hvortil forbrugeren er rejst efter et tilbud om rejse eller ophold, som direkte eller indirekte er afgivet af sælgeren for at få ham til at indgå denne aftale. stat gør det også muligt at afgøre, hvilken national ret der har kompetence til at behandle en tvist inden for Fællesskabet vedrørende en aftale indgået af en forbruger (Reg. 44/2001 af 22.12.2000, art. 15, § 1-c). Med henblik på anvendelsen af ​​denne tekst er det blevet fastslået, at den erhvervsdrivendes blotte brug af et websted ikke er tilstrækkeligt til at antage, at han retter sin aktivitet mod den medlemsstat, hvor forbrugeren, der foretager et køb via dette websted (CJEU 7- 12-2010 aff. 585/08 og 144/09: RJDA 2/11 nr. 205). Andre ledetråde er nødvendige, f.eks. udarbejdelse af webstedet på et andet sprog end den erhvervsdrivendes.

Nærværende generelle salgs- og salgsbetingelser og de operationer, der følger heraf, er underlagt fransk lovgivning.

Nærværende generelle salgs- og salgsbetingelser er skrevet på fransk. I tilfælde af at de er oversat til et eller flere fremmedsprog, skal kun den franske tekst anses for autentisk i tilfælde af en tvist.

ARTIKEL 17 - Tvister

Alle retssager, som de købs- og salgstransaktioner, der er afsluttet i henhold til nærværende almindelige salgsbetingelser, kunne finde sted, hvad angår så meget deres gyldighed, deres fortolkning, deres udførelse, deres annullering, deres konsekvenser og deres konsekvenser, og som ikke kunne løses mellem sælger og kunden vil blive underkastet domstolene med kompetent jurisdiktion under betingelserne i almindelig ret.

Kunden er informeret om, at han under alle omstændigheder kan benytte sig af konventionel mægling, især med Kommissionen for mægling af forbrug (C. consom. art. L 612-1) eller med de eksisterende sektorielle mæglingsorganer, og hvis referencer optræder på internetsiden "PatchFazup" eller med enhver alternativ måde at bilægge tvister på (konf. ciliation, for eksempel) i tilfælde af tvist.

ARTIKEL 18 - Præ-kontraktuelle oplysninger - Accept af kunden

Faktum for en fysisk person (eller juridisk enhed), at bestille pr. webstedet "PatchFazup" indebærer overholdelse og fuld og fuldstændig accept af nærværende generelle salgsbetingelser og forpligtelse til at betale for de bestilte produkter, hvilket udtrykkeligt er anerkendt af kunden, som især afstår fra at drage fordel af ethvert modstridende dokument , hvilket ville være umuligt at håndhæve over for sælgeren.

BILAG I - Bestemmelser vedrørende juridiske garantier

Artikel L217-4 i forbrugerkodeksen:

Sælger er forpligtet til at levere varer i overensstemmelse med kontrakten og er ansvarlig for eventuelle overensstemmelsesfejl, der eksisterer på leveringstidspunktet. Den er også ansvarlig for overensstemmelsesfejl, der opstår som følge af emballage, monteringsvejledning eller installation, når sidstnævnte er pålagt den i henhold til kontrakten eller er udført under dens ansvar.

Artikel L217-5 i forbrugerkodeksen:

Være egnet til den brug, der normalt forventes af en lignende vare og, hvor det er relevant: svare til beskrivelsen givet af sælgeren og besidde de egenskaber, der sælgeren har forelagt køberen i form af en prøve eller model, som præsenterer de kvaliteter, som en køber med rette kan forvente i lyset af de offentlige udtalelser fra sælgeren, producenten eller dennes repræsentant, især i reklamer eller mærkning

Eller præsentere de karakteristika, der er defineret ved gensidig aftale mellem parterne, eller være egnet til enhver særlig brug, som køberen ønsker, bragt til sælgers kendskab og accepteret af denne.
Artikel L217-12 i Forbrugerkodeks :

Handlingen som følge af den manglende overensstemmelse forældes efter to år fra leveringen af ​​varerne.

Artikel L217-16 i forbrugerloven :

Når køberen spørger sælgeren, i løbet af den kommercielle garanti, der blev givet til ham på tidspunktet for erhvervelsen eller reparationen af ​​et løsøre, for en restaurering, der er omfattet af garantien, lægges enhver immobiliseringsperiode på mindst syv dage til garantiens varighed, som var tilbage at løbe. Denne periode starter fra datoen for købers anmodning om indgreb eller fra den dato, hvor varerne stilles til rådighed for reparation, hvis denne tilgængelighed er efter anmodningen om intervention.

Artikel 1641 i den civile lovbog :
Sælger er bundet af garantien på grund af de skjulte mangler ved det solgte, som gør det uegnet til det formål, det er bestemt til, eller som forringer denne brug så meget, at køber ikke ville have erhvervet det, eller ville kun have betalt en lavere pris for det, hvis han havde kendt til dem.

Artikel 1648, stk. inden for to år efter opdagelsen af ​​defekten.

.