FAZUP EU

Frakt- och returpolicy

28/01/2022

FRAKT

 

Vad händer härnäst?

Du kommer att få en bekräftelse via e-post med information om din beställning. Detta e-postmeddelande kommer att innehålla länkar som gör att du kan spåra statusen för din beställning. Du kommer då att få ett e-postmeddelande när din beställning skickas.

Vad händer om jag inte är tillgänglig på leveransdagen?

Våra paket levereras med post och kräver i allmänhet ingen motsignatur.

När får jag min beställning?

När din beställning har skickats får du ett e-postmeddelande. Du kan också kontrollera status för din beställning och leverans på ditt konto.

Hur spårar jag min beställning?

Ditt paket kan spåras, spårningsinformationen kommer att visas i e-postmeddelandet som skickas till dig vid leverans eller på ditt konto.

Vad är vår retur- och återbetalningspolicy?

Om du ångrar dig kan du returnera din beställning.

RETURNERINGSPOLICY


Konsumenter har rätt till ångerrätt enligt följande bestämmelser, varvid en konsument är varje fysisk person som sluter en rättslig transaktion för ändamål som till övervägande del varken kan hänföras till hans kommersiella eller hans oberoende yrkesverksamhet:

 

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom 30 dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen är 30 dagar från den dag då du eller en av dig nämnd tredje part, som inte är transportören, har eller har tagit det sista godset i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal med hjälp av en tydlig förklaring som skickas via e-post.

För att följa ångerfristen måste den räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristens utgång.


Konsekvenser av återkallelsen
Om du frånträder detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har tagit emot från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billiga est standardleverans som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om ditt frånträde från detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varan eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera varan utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om uppsägningen av detta avtal till:

ESAT de Sens / Fazup

Beställningsnummer (imperativ)*

67 Rue Carnot

89100 Sens

Frankrike

Spårning är obligatorisk - ingen rekommenderad post.

*Det här numret är i formatet UKXXXX i bekräftelsemailet du fick efter att du gjorde din beställning . Om du inte kan hitta det, vänligen meddela oss.

Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden.

Du kommer att stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna, oavsett varans värde.

Du behöver endast betala för eventuell värdeförlust på varorna om detta värdeförlust beror på hantering av godset som inte är nödvändig för att kontrollera godsets skick, egenskaper och funktion.

 

ÅTERBETALNINGSPROCEDUR

 

Vi skickar ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av varorna du har returnerat och indikerar att återbetalningen har behandlats.Återbetalningar behandlas med den ursprungliga betalningsmetoden och det kan ta upp till 28 dagar innan det visas på ditt kontoutdrag

 

ALLMÄN INFORMATION1) Undvik att skada eller förorena varorna. Vänligen returnera varorna till oss i originalförpackningen med alla tillbehör och med alla förpackningskomponenter. Använd vid behov skyddande ytterförpackning. Om du inte längre har originalförpackningen, använd lämplig förpackning för att säkerställa adekvat skydd mot transportskador.

2) Vänligen lämna inte tillbaka varorna till oss fraktupphämtning.

3) Observera att ovannämnda punkt 1-2 inte är en förutsättning för effektivt utövande av ångerrätten.

.