FAZUP EU

hp-presentation-du-probleme

Visste du? 90 % av din dagliga exponering för vågorna kommer från din smartphone!
Vågor är farliga, särskilt för gravida kvinnor och barn, som absorberar upp till 10 gånger fler vågor än vuxna! Och vad blir konsekvenserna för dem om 10, 20 eller 30 år? Riskerna är många:
World Health Organization (WHO) har klassificerat dessa vågor som möjligen cancerframkallande. Osynligt men ändå allestädes närvarande, skydd mot skadliga vågor är viktigt.